Chính Phủ Kenya Thúc Đẩy Việc Trồng Cây Điều

Tổng giám đốc KALRO Kireger cho biết cơ quan nghiên cứu đã bắt tay vào một chương trình đào tạo nông dân ở cấp cơ sở về các công nghệ mới và phân phối các loại cây giống mới mà họ đã phát triển. Phát biểu trong một khóa đào tạo kéo dài 8 ngày dành cho nông dân trồng hạt điều ở Hạt Lamu tại KALRO Mtwapa hôm thứ Bảy, Kireger cho biết nông dân ở vùng trồng điều duyên hải Kenya hiện sản xuất 10kg hạt điều mỗi cây trong khi có khả năng sản xuất của giống điều đang được trồng có thể đạt năng suất tới 70kg hạt điều mỗi cây. Ông nói thêm: “Ở Kenya những hạn chế chính làm giảm năng suất cây trồng là vì các cây điều tại vùng này đã già cỗi, giống kém, quản lý nông học kém, sâu bệnh, và tổ chức nông dân yếu kém dẫn đến sản lượng thấp nhiều năm.”

Tổ chức Nghiên cứu Chăn nuôi và Nông nghiệp Kenya (KALRO) đã và đang có kế hoạch phát triển một công nghệ mới để thúc đẩy sản xuất hạt điều ở vùng duyên hải màu mỡ ỡ Kenya nhầm gia tăng sản lượng điều thô của quốc gia này trong những năm sắp tới. Điều là cây trồng quan trọng nhất ở duyên hải Kenya. Nó được trồng ở các Quận Kwale, Kilifi, Tana River Mombasa và Lamu. Ngành công nghiệp hạt điều sử dụng trực tiếp và gián tiếp tới hơn 50.000 người. Năm 2016, diện tích trồng điều được ước đạt tính 21,284 ha với sản lượng 11,404 tấn.

BÀI VIẾT NỔI BẬT