Nguyên Nhân Doanh Nghiệp Khát Thông Tin Thị Trường Nông Sản

Do thiếu hụt về thông tin giá cả thị trường ngành điều, nhiều doanh nghiệp “khát” thông tin về thị trường nước ngoài. Vì một số lí do nào đó không rõ, đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa cùng nhau tạo dụng thị trường riêng về giá cả ngành điều mà phải phụ thuộc vào các nước khác. Điều này mong khắc phúc trong thời gian ngắn vì nó rất cần thiết để xây dựng một thị trường vững chắc cho các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước.

BÀI VIẾT NỔI BẬT