Chính Phủ Triển Khai Các Khóa Đào Tạo Dân Tanzania

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp TANZANIA (Viết tắt: TARI) đã tiến hành các khóa đào tạo chiến lược nhằm giáo dục nông dân ở Mlele, Katavi – Tanzania về các phương pháp canh tác tốt nhất cho cây điều từ đó giúp tăng cường diện tích trồng và sản xuất hạt điều của đất nước này.

Triển Khai Các Khóa Đào Tạo Cho Người Dân

Khóa đào tạo được tổ chức và thực hiện bởi TARI-Naliendele của Mtwara phối hợp với Cashewnuts Board of Tanzania (CBT), tập trung vào việc giáo dục nông dân trồng cây điều ở Mlele về các phương pháp có khoa học và hiện đại để tăng năng suất cây điều từ đó gia tăng thu nhập ngoại hối từ việc xuất khẩu hạt điều thô. Các nhà nghiên cứu của TARI-Naliendele, ông William Mbasa: “Cho biết nông dân phải đối mặt với vô số thách thức về kiểm soát côn trùng, sâu bệnh và dịch bệnh vì họ thiếu giáo dục và kỹ năng về cách phát hiện và kiểm soát chúng tốt nhất.”

Các Khóa Đào Tạo sẽ Giúp Ích cho Người Dân

Ông Mbasa cho biết thêm: Hầu hết nông dân thiếu kỹ năng về các phương pháp canh tác tốt nhất để tăng chất lượng cây điều và năng suất hạt điều cao hơn. Ông Mandela Chikawe từ CBT nói với những người tham gia rằng chính phủ đang hỗ trợ nông dân thông qua việc dạy họ các phương pháp nông nghiệp tốt nhất nhằm cải thiện năng suất. Ông nhấn mạnh: “Khóa đào tạo này sẽ giúp nông dân tập trung nâng cao kỹ năng về trồng điều tốt nhất. Từ đó làm tăng sản lượng hạt điều của vùng Mlele”.

Cán bộ Văn Phòng Nông nghiệp, Thủy lợi và Hợp tác xã của Hội đồng Huyện Mlele, Like Kifyasi, đã khen ngợi TARI và CBT vì đã đưa ra kế hoạch chiến lược để giáo dục nông dân về các phương pháp cải thiện canh tác cây điều tốt nhất tại huyện. Ông nói: “Chúng tôi thành thật khen ngợi TARI và CBT đã kịp thời đưa ra kế hoạch giáo dục nông dân trồng điều vì nó sẽ giúp họ học hỏi những công nghệ mới để thúc đẩy trồng cây điều và tiếp thị nó trong tương lai gần”.

BÀI VIẾT NỔI BẬT